SLAVNOSTNA SEJA KS GALICIJA


KS Galicija praznuje (12.9.) svoj praznik, v nedeljo 18.9.2016 smo imeli slavnostno sejo z podelitvijo priznanj in plaket KS za leto 2015. Priznanja KS so prejeli: -Nada Dupelnik (za delo na turistiènem podroÌju) -Jan Grobelnik (za delo na kulturnem podroèju) -Miran Podpeèan (za delo na gasilskem podroèju) -Slavko Vrhovnik (za delo v Planinskem društvu) Plakete KS so prejeli: -Darinka Krulec (za delo v KO RK) -Alojz Podvršnik (za delo na gasilskem podroèju in promociji kraja) -Ivan Sitar (za delo na gasilskem podroèju Vsem dobitnikom priznanj in plaket iskreno èestitamo!
kristjan.pareznik@gmail.com