Sprejem novega gasilskega vozila


V soboto 14.5.2011 so gasilci iz V. Pirešice priredili slovesen sprejem novega gasilskega vozila. Gre za sodobno kombinirano vozilo, ki je namenjeno vsem oblikam reševanja in gašenja požarov, ki jim bo pri njihovem delu zagotovo v veliko pomoč. Novo vozilo so načrtovali že več let, saj gre za velik finančni zalogaj, ki so ga uspeli zagotoviti z lastnim delom , pomočjo Občine Žalec, KS Galicija, nekaterih podjetij v kraju in pomočjo domačih botrov. Sprejema vozila se je udeležilo veliko domačinov, ki so se ob tej veliki pridobitvi iskreno poveselili pozno v noč. Sprejem je bil opravljen v okviru prireditve 17. galiških dni, ki jih že več let zapored prirejajo v KS Galicija. Letos bo v okviru galiških dni kar 28 različnih kulturnih, športnih in družabnih prireditev. Vse niti ima pod pokroviteljstvom KS Galicija v rokah Odbor za pripravo galiških dni. V tem času se v kraju povežejo prav vsa društva, šola, vrtec, nekatera podjetja in posamezniki. Prireditev je vsako leto več, tako kot je vsako leto več tudi obiskovalcev. Organizatorjem to daje zagon za pripravo novih in še boljših prireditev in že sedaj načrtujejo 18. gališke dneve.
kristjan.pareznik@gmail.com