Obisk Galicije na Avstrijskem Koroškem


Krajevna skupnost Galicija je v soboto 11.9.2010 za svetnike, predsednike društev in aktivne krajane organizirala skupen obisk občine z istim imenom Galicija (Gallizien) na Koroškem v Avstriji. To je bil že drugi obisk, sedaj v večjem obsegu (50 oseb). V Galiciji smo bili izredno toplo sprejeti. Župan g. Rudi Tomaschir nam je predstavil občino in njeno delovanje, ter razkazal znamenitosti. Potem smo obiskali njihovo cerkev sv. Jakoba (isti zavetnik kot pri nas). Župnik g. Slavko Thaler nam je razložil zgodovino cerkve, delovanje župnije in obrazložil kako je z slovenskim jezikom pri sv. mašah. Potem so nam gasilci Galicije predstavili svojo opremo, dom in kako delujejo. Vse to nam je lepo razložil g. Florjan Juch. O dvojezičnosti in kako je z ohranjanjem slovenskega jezika pa nam je potem razložila ga. Justina Hribernik. Moram povedati, da smo bili presenečeni kako lepo govorijo slovensko. Potem smo se vsi skupaj preselili v dvorano, kjer so nas domačinke lepo postregle. Skupno druženje in sproščen pogovor pa je že dal nekaj novih idej o medsebojnem sodelovanju na različnih področjih. Prva delegacija iz Avstrije bo našo Galicijo obiskala 2. oktobra, ko imamo mi proslavo ob krajevnem prazniku. Sodelovanje med dvema krajema z istim imenom se je začelo. Polni toplih in lepih vtisov smo potem nadaljevali izlet po Koroški v Avstriji. Peter Vipavc
kristjan.pareznik@gmail.com